7 września 2016

O CO WALCZYMY

Naszym celem jest obrona Placu Wielkiej Przygody przed zabudową. Jako mieszkańcy osiedla Stokłosy i Ursynowa w ogóle, chcemy, aby ten teren został terenem zielonym. Blokujemy budowę nowych X-piętrowych bloków i chcemy, aby w środku osiedla powstał park! Jeśli zablokujemy budowę i powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to składamy projekt do budżetu partycypacyjnego o utworzenie regularnego parku. Jeśli taka inicjatywa Ci się podoba przyłącz się do naszego ruchu. Zapisz się do informacyjnego mailingu na PlacWielkiejPrzygody@gmail.com oraz polub nas na FB. Angażuj się w nasze działania.

Co to jest Plac Wielkiej Przygody?

Plac Wielkiej Przygody to teren położony pośrodku osiedla Stokłosy, w enklawie budynków Wokalna-Stokłosy-Zamiany.  Zgodnie z koncepcją głównego projektanta Ursynowa, prof. Marka Budzyńskiego, osiedle miało być miejscem zarówno do mieszkania jak i odpoczynku. Stąd po środku osiedla zaplanowano rozległe tereny zieleni publicznej sprzyjające spacerom i spotkaniom sąsiadów. Zaplanowano urozmaiconą zieleń, która cieszy oczy i oczyszcza powietrze. Wokół rozplanowano budynki, których wybudowanie przy ówczesnej myśli technologicznej nie było łatwe (wystarczy porównać Ursynów Północy i Sadybę – to są osiedla budowane z tych samych komponentów). Zupełnie na zewnątrz został poprowadzony ruch samochodowy, a w środek osiedla prowadzą jedynie wąskie ciągi pieszo-jezdne.

gdzie-jest-pwp

Co nam grozi!

Dzisiaj w dobie zabudowywania każdego wolnego skrawka przestrzeni, również i ten historyczny wręcz teren zagrożony jest zabudową. Działki, na których położony jest tzw. Plac Wielkiej Przygody zostały zwrócone potomkom byłych właścicieli. Teren ten jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie, wobec tego deweloperzy są nim zainteresowani. Na jesieni 2015r. zostały wydane warunki zabudowy (WZ), określające parametry nowych bloków (np. ilość kondygnacji, droga dojazdowa, ilość miejsc parkingowych itp.). Zaproponowana opcja dojazdu do inwestycji ma przebiegać od ul. Beli Bartoka obok terenów oświatowych, ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż bloków Wokalna 3, Stokłosy 6 i Stokłosy 2/4 aż do kortów. Jest to najdłuższa możliwa droga dojazdowa do inwestycji, która oznacza, że w środek osiedla zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy o przepustowości ok 500 aut na dobę (obecnie jest to ok. 20 aut/dobę). Konieczność poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego do parametrów drogi publicznej oznacza również likwidację skarp z drzewami, w tym okazami chronionymi, oraz likwidację miejsc parkingowych, zagospodarowanych ze środków mieszkańców. Może to również oznaczać likwidację placów zabaw i poprowadzenie planowanej drogi na wprost. Mieszkańcy stanowczą sprzeciwiają się takiemu wariantowi.

My, mieszkańcy sprzeciwiamy się planom zabudowy Placu Wielkiej Przygody!

Jednocześnie w ogóle sprzeciwiamy się planom zabudowy Placu Wielkiej Przygody. Ten teren pełni rolę wewnętrznego podwórka. Od wielu lat miał być parkiem i terenem rekreacyjnym. Obiecywali to poszczególni Radni. Dziś również, Władze Miasta Stołecznego Warszawy deklarują, iż chciałyby utrzymać takie zagospodarowanie tego terenu. Pierwszy szkic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zakłada, że będzie to park publiczny z funkcją usług sportu. Mieszkańcy, Spółdzielnia i Władze Miasta – wszyscy chcą, aby teren pozostał zielony, natomiast w tym konflikcie porozumienia nie ma. Dlaczego? Mieszkańcy chcą gwarancji! Póki MPZP jest procedowany takiej gwarancji nie ma. Deweloper może występować o pozwolenie na budowę. Już w tej chwili dysponuje prawomocnymi warunkami zabudowy. Ponadto w szkicu MPZP pojawił się projekt kolejnej drogi dojazdowej do Placu Wielkiej Przygody, jako nowa przebitka od KEN przez przedłużenie ul. Dzwonniczej, dalej przez piękny skwer między Stokłosy 1 i 7, wzdłuż kortów aż do PWP. Wszyscy pytamy; po co droga, skoro to ma być teren zielony? Deklaracje nie idą w parze z wydawanymi dokumentami. A my, mieszkańcy, bierzemy sprawy we własne ręce i działamy na rzecz obrony Placu Wielkiej Przygody. Jest nas coraz więcej, nasze działania są coraz bardziej śmiałe.

Twój udział też jest ważny!

I Ty przyłącz się do naszego pospolitego ruszenia. Tylko naszym zaangażowaniem i liczebnym udziałem we wszelkich działaniach możemy przeciwdziałać planom zabudowy Placu Wielkiej Przygody.

 

Nasze działania w obronie Placu Wielkiej Przygody (działania te zostały zrealizowane w okresie od 06.2016 do 06.2017)