18 sierpnia 2017

NASZE DZIAŁANIA

Nasze działania w obronie Placu Wielkiej Przygody!

(działania te zostały zrealizowane w okresie od 06.2016 do 06.2017)

Działania formalne:

 • występowaliśmy na Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy,
 • złożyliśmy petycję do KŁP (924 podpisy) o zachowanie skwerku z placami zabaw we władaniu Spółdzielni,
 • występowaliśmy na 3 Komisjach Dialogu Społecznego i uzyskaliśmy 3 pozytywne opinie dla PWP,
 • uzyskaliśmy opinię ornitologiczną stwierdzającą występowanie 29 gatunków ptaków chronionych w Polsce,
 • złożyliśmy w.w. opinie KDSów i opinię ornitologiczną do Rady Miasta, Biura Architektury, Burmistrza Ursynowa,
 • rozmawialiśmy wielokrotnie z Burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą,
 • braliśmy udział w spotkaniach w Biurze Architektury i apelowaliśmy o przyspieszenie prac nad MPZP,
 • złożyliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym dokładnie opisaliśmy cały problem, prosząc go o pomoc w uratowaniu PWP,
 • nasz projekt do Budżetu Partycypacyjnego pt. „Chcemy Parku na Placu Wielkiej Przygody” polegający na zagospodarowaniu skwerku przy placach zabaw, wygrał i będzie realizowany,
 • złożyliśmy do Władz Miasta formalny wniosek o park, na który uzyskaliśmy pozytywną, choć zdawkową odpowiedź.
 • jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Spółdzielni Stokłosy.

Pobierz działania formalne

Działania społeczne:

 • zorganizowaliśmy 2 pikniki w 10.2016r. i 06.2017r., na każdym z nich było co najmniej 300 osób (zliczone po podpisach),
 • posadziliśmy dąb na Placu Wielkiej Przygody,
 • zorganizowaliśmy społeczne sadzenie choinek,
 • zorganizowaliśmy społeczny ogródek kwiatowo-warzywny,
 • zorganizowaliśmy wspólne sprzątanie PWP – dbamy o ten teren, bo nam na nim zależy,
 • braliśmy udział w Forum Obywateli Ursynowa poświęconemu planowaniu przestrzennemu na Ursynowie.

Pobierz działania społeczne

Działania nagłaśniające problem i naszą akcję:

 • nakręciliśmy film o sytuacji wokół PWP
 • nakręciliśmy film mówiący o tym, że jeśli nic nie zrobimy to na PWP powstaną bloki,
 • wysyłamy kartki świąteczne, również film, do ponad 200 decydentów i urzędników,
 • nagłaśniamy sprawę w mediach i szukamy dojścia do decydentów,
 • wraz z Radnym P.Lenarczykiem braliśmy udział w wywiadzie dla Radia Ursynów,
 • nasze działania są postrzegane jako działania służące obronie naszego dzielnicowego dobra tj. zieleni, dobrej przestrzeni do życia i wartości rynkowej naszych mieszkań.

Pobierz działania nagłaśniające problem i akcję/a>