MPZP cz. B uchwalony!

MPZP dla Osiedla Stokłosy cz. B UCHWALONY!!!!!

DZIĘKUJEMY 😍😍😍
48 radnych z 58 głosujących było ZA uchwaleniem planu. PLAC WIELKIEJ PRZYGODY pozostanie terenem zielonym. Czekamy na uprawomocnienie się planu 🤞🤞🤞 poprzez pozytywną opinię Wojewody, która oznacza publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.