Artykuły w sprawie Komisji Ładu

2 nowe artykuły w sprawie Komisji Ładu

Artykuł z 7.06.2018r pt: „Plan dla Stokłosów zamrożony. Dziwne zachowanie Radnych.”
w którym opisana jest czwartkowa Komisja Ładu Przestrzennego, niezrozumiałe zachowanie Radnych i pat przy procedowaniu MPZP
https://www.haloursynow.pl/artykuly/plan-dla-stoklosow-zamrozony-dziwne-zachowanie-radnych,9822.htm

Artykuł z 6.06.2018 pt „Ratunek dla Placu Wielkiej Przygody. Zamiast uchwalić znowu będą dzielić?”
w którym opisane jest posiedzenie Komisji Komisji Ładu Przestrzennego z 4.06.2018 i dziwny pomysł z ponowny dzieleniem planu. Przytoczona jest też wypowiedź Burmistrza Roberta Kempy.
https://www.haloursynow.pl/artykuly/ratunek-dla-placu-wielkiej-przygody-zamiast-uchwalic-znow-beda-dzielic,9805.htm