Lista adresów mailowych radnych miasta

Adresy mailowe do Radnych Miasta (w tym członków Komisji Ładu Przestrzennego):
mbitner@radny.um.warszawa.pl, kbosak@radny.um.warszawa.pl, ichmielewska@radny.um.warszawa.pl, iza_chmielewska@o2.pl, zcierpisz@radny.um.warszawa.pl, jcieslikowski@radny.um.warszawa.pl, mczaykowski@radny.um.warszawa.pl, rdorosinski@radny.um.warszawa.pl, dfigura@radny.um.warszawa.pl, mfrankowski@radny.um.warszawa.pl, ffrackowiak@radny.um.warszawa.pl, a.gajewska@radny.um.warszawa.pl, pguzial@radny.um.warszawa.pl, ohejka@radny.um.warszawa.pl, mhoffman@radny.um.warszawa.pl, ajakowicka@radny.um.warszawa.pl, ejanczar@radny.um.warszawa.pl, ljaworski@radny.um.warszawa.pl, jaworski.lech@gmail.com, mjezierska@radny.um.warszawa.pl, ojohann@radny.um.warszawa.pl, jkasztelan@radny.um.warszawa.pl, cjurkiewicz@radny.um.warszawa.pl, pkalbarczyk@radny.um.warszawa.pl, dkarczmarczyk@radny.um.warszawa.pl, mkondrat@radny.um.warszawa.pl, tkozinski@radny.um.warszawa.pl, akropiwnicki@radny.um.warszawa.pl, plech@radny.um.warszawa.pl, dlutomirska@radny.um.warszawa.pl, eluczynska@radny.um.warszawa.pl, mlukaszewicz@radny.um.warszawa.pl, emalinowska@radny.um.warszawa.pl, wmarszalek@radny.um.warszawa.pl, emasny@radny.um.warszawa.pl, pmazurek@radny.um.warszawa.pl, dmioduszewski@radny.um.warszawa.pl, anehrebecka@radny.um.warszawa.pl, apabisiak@radny.um.warszawa.pl, ppiechna@radny.um.warszawa.pl, krystyna@pronko.pl, arozek@radny.um.warszawa.pl, esamonek@radny.um.warszawa.pl, asheybal@radny.um.warszawa.pl, a.sheybal@wp.pl, esmalcerz@radny.um.warszawa.pl, asoin@radny.um.warszawa.pl, msuska@radny.um.warszawa.pl, jszostakowski@radny.um.warszawa.pl, gszustek@radny.um.warszawa.pl, pszyszko@radny.um.warszawa.pl, eswiderski@radny.um.warszawa.pl, pterlecki@radny.um.warszawa.pl, ttretter@radny.um.warszawa.pl, swielanek@radny.um.warszawa.pl, jnajgebauer@radny.um.warszawa.pl, iwujastyk@radny.um.warszawa.pl, mwyszynski@radny.um.warszawa.pl, mzakrzewska@radny.um.warszawa.pl, dzbinkowska@radny.um.warszawa.pl, pzbikowski@radny.um.warszawa.pl, azebrowska@radny.um.warszawa.pl, mzuber@radny.um.warszawa.pl, mzzielicz@gmail.com, robek.k@vp.pl, radny.jaworski@gmail.com

Adresy mailowe do Radnych – członków Komisji Ładu Przestrzennego, która opiniuje podział planu:
mbitner@radny.um.warszawa.pl, mczaykowski@radny.um.warszawa.pl, pguzial@radny.um.warszawa.pl, ohejka@radny.um.warszawa.pl, ejanczar@radny.um.warszawa.pl, jaworski.lech@gmail.com, jkasztelan@radny.um.warszawa.pl, pkalbarczyk@radny.um.warszawa.pl, emasny@radny.um.warszawa.pl, dmioduszewski@radny.um.warszawa.pl, ppiechna@radny.um.warszawa.pl, krystyna@pronko.pl, asheybal@radny.um.warszawa.pl, a.sheybal@wp.pl, esmalcerz@radny.um.warszawa.pl, pterlecki@radny.um.warszawa.pl, dzbinkowska@radny.um.warszawa.pl,