Co dalej z Placem Wielkiej Przygody? – Czw. 15 marca – PKiN – g. 17:45

Drodzy Mieszkańcy,

wczoraj w Urzędzie Dzielnicy odbyła się długa dyskusja nt. podziału MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) dla Stokłosów Północnych na dwie części:

A – na północ od B.Bartoka

B – na południe od B.Bartoka (m.in. Plac Wielkiej Przygody).

Radni, Pan Burmistrz, przedstawiciele spółdzielni i mieszkańcy wypowiadali się w temacie i przytaczali bardzo wiele argumentów za i przeciw podziałowi. Decyzja o podziale planu na 2 części na tak zaawansowanym etapie jest niejednoznaczna. Podział planu niesie ze sobą ryzyko zaskarżenia tego planu ze względów proceduralnych. Naszym zdaniem decydenci nie mają wystarczających informacji pozwalających określić stopień tego ryzyka. Brakuje analizy i opinii prawnej.

Wczoraj Radni Dzielnicy zaopiniowali podział pozytywnie, głównie głosami PO. O tym, że to trudna decyzja świadczy fakt, że 9 Radnych początkowo opiniujących pozytywnie ten projekt, ostatecznie zmieniło zdanie i wstrzymało się od głosu.

W czwartek 15.03.2018r. w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, na której Radni, tym razem Radni Miejscy, będą opiniować ten podział. Na podstawie opinii wypracowanej przez Komisję Ładu, Rada Miasta podejmie decyzję o podziale.

Chcemy, aby Komisja odłożyła zaopiniowanie podziału na kolejną sesję, po to żeby dokonać dokładnej analizy prawnej skutków takiego podziału i zmiany procedury.
PRZYJDŹ  15 marca na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy do Pałacu Kultury i Nauki. Sala Rudniewa IVp. g. 17:45.
Ten temat nie jest prosty i błahy a decyzja i jej skutki powinny być dobrze wyważone. Radni powinni zobaczyć i usłyszeć nas – mieszkańców.

To jest ten moment, kiedy Twoja obecność na posiedzeniu może wpłynąć na decyzję Radnych.

Chcemy uchwalenia DOBREGO planu dla Stokłosów Północnych, bez niepotrzebnego ryzyka zaskarżenia procedury planistycznej przez właścicieli.
Na stronie https://www.facebook.com/PlacWielkiejPrzygody   jest nagranie z wczorajszej dyskusji w Radzie Dzielnicy.
Do pobrania plakat (proszę kliknąć w obrazek by pobrać)