Zgłoszony pomysł do BP 2019

Drodzy sąsiedzi, w tym roku również zgłosiliśmy pomysł do Budżetu Partycypacyjnego: Sto drzew i Sto krzewów dla osiedla Sto-kłosy.
W zgłoszonym pomyśle staraliśmy się uwzględnić zgłoszone przez mieszkańców pomysły.
O pomyśle możecie przeczytać tutaj: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14159?user=

Będziemy Was informować o kolejnych etapach projektu.