Uwagi do miejscowego planu złożone

Drodzy Sąsiedzi, informujemy, że złożyliśmy uwagi do MPZP.
Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy złożyli podpisy pod pakietem 8 uwag związanych z Placem Wielkiej Przygody. Zebraliśmy łącznie 201 ! podpisów. Brawo WY!
Choć sama ilość nie ma tu kluczowego znaczenia to jednak zobrazuje decydentom znaczenie tych uwag, a o to właśnie chodziło.
Poinformujemy Was, jak tylko BAiPP upubliczni otrzymane uwagi. Zobaczymy też wtedy, jakie uwagi zostały złożone przez inne zainteresowane osoby lub podmioty. Do końca roku Biuro dokona analizy tych uwag. W przypadkach uwag sprzecznych decyzję podejmuje p. Prezydent.

Znalazły się w nich takie postulaty jak:

  • niezmienianie przeznaczenia terenu B.12.ZP/US (PWP) na inny niż teren zieleni – park
  • skrócenie drogi od Jastrzębowskiego do wysokości bramy wjazdowej do ZOZu
  • skrócenie drogi od B.Bartoka do bramy szkoły przy Wokalnej
  • zmniejszenie terenu oświatowego na rzecz zwiększenia terenu zieloni o skwer, który dzięki głosowaniu mieszkańców w BP już w przyszłym roku zostanie zrewitalizowany
  • rozszerzenie terenu zieleni na obszar górki saneczkowej
  • zachowanie dwóch topoli porastających północne zbocze górki saneczkowej
  • zachowanie topoli czarnej, największego i najstarszego drzewa na PWP
  • zwężenie drogi wjazdowej od Beli Bartoka na odcinku między budynkami Wokalna 2 i 4

Pełna treść naszych uwag jest w załączonym pliku – ZOBACZ DOKUMENT

Mapka obrazuje numer uwagi i teren którego dotyczy.