Spotkanie z projektantami – 2.09.2017

W sobotę w Szkole Podstawowej nr 319 odbyło się spotkanie z projektantami planu.
Można było się wymienić swoimi spostrzeżeniami, uwagami i dowiedzieć dlaczego jakieś fragmenty planu zostały zaprojektowane w taki sposób. Ciekawym elementem była makieta 3D, która przedstawiała obecny stan zabudowania, jak również nowe propozycje (oznaczone kolorem szarym).

A  tak było na spotkaniu: