Poczytaj o planie na Placu Wielkiej Przygody

Na Placu Wielkiej Przygody pojawiła się wystawa plenerowa wyjaśniająca i opisująca zaproponowany plan.

W trakcie spaceru można zrobić krótką przerwę i poczytać o przygotowanym planie dla Północnej części osiedla Stokłosy.

Jeśli ktoś woli poczytać przed komputerem, to w sposób bardzo ogólny i uproszczony można zapoznać się z planem na tej stronie: http://stoklosy.prezentacjaplanu.pl/
Klikając na mapce interesujący nas obszar, otrzymujemy krótki opis przeznaczenia danego teren