Podziękowania dla Pana Radnego Pawła Lenarczyka

Dziękujemy Panu Radnemu Pawłowi Lenarczykowi za interpelację do Dyrektor Wydziału Architektury Pani Marleny Happach w sprawie w przyspieszenia prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Stokłosy oraz przedłużenia dzierżawy dla SBM Stokłosy działki z placami zabaw.