Pisma od i do właścicieli PWP

Drodzy Sąsiedzi,
Załączamy 2 pisma:

  1. Pismo od właścicieli PWP, które zostało przez nich złożone w dniu 18.08.2016r. (czyli w dniu połączonych Komisji, kiedy pierwszy raz przedstawiony został wstępny projekt MPZP) – ZOBACZ
  2. Odpowiedź na to pismo przygotowana przez Radnego Pawła Lenarczyka – ZOBACZ